Dane kontaktowe


7Tech Sp. z o.o.
ul. Raciborska 106a
47-435 Raszczyce

e-mail: biuro@7tech.pl

tel.: +48691 75 47 75

Bezpośredni kontakt


witold.pietrzak@7tech.pl
Specjalista do spraw elektroniki i oprogramowania – główny konstruktor

jacek.mojzesz@7tech.pl
Specjalista do spraw oprogramowania

tomasz.czogala@7tech.pl
Specjalista elektronik – koordynator projektów

tomasz.wieczorek@7tech.pl
Specjalista elektronik – koordynator projektów

Dodatkowe dane


REGON: 364483605
NIP: 6423195103
KRS: 0000618836

Nr konta bankowego:
21 1140 2004 0000 3102 7618 9588

Informacja dla osoby fizycznej o przetwarzaniu jej danych osobowych
Niniejszym informujemy, że Administrator – 7TECH sp. z o.o. prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.
Jednocześnie informujemy, iż:
  1. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zamówienia/ zlecenia/umowy.
  2. Dane osobowe zostaną udostępnione naszym Procesorom w celu dokonania rozliczeń zrealizowanego zamówienia/zlecenia/umowy.
  3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na następującej podstawie prawnej: art. 23 ust.1 pkt1 uodo (zgoda na przetwarzanie danych osobowych).
  4. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zamówienia/zlecenia/ umowy. W przypadku, gdy odmawiają Państwo podania Administratorowi swoich danych osobowych, zawarcie umowy i jej realizacja są niemożliwe.
  5. W związku z przetwarzaniem przez administratora Państwa danych osobowych posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych na każdym etapie.
  6. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane z wykorzystaniem systemów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  7. Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz 5 lat po jej zakończeniu, wobec obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji na cele ewentualnej kontroli podatkowej.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!